Lev Matveiev. L’enfoc global de l’entrenament

Sussi Morell

Idioma de l’original

Citació

Morell, S. (1987). Lev Matveyev. El enfoque global del entrenamiento. Apunts. Educación Física y Deportes, 09, 2-6.

475Visites

Resum

Amb el Ilibre “La periodización del entrenamiento deportivo”, traduit al castellà l’any 1977, Lev Matveiev obria una perspectiva científica per l’entrenament esportiu. Després ha continuat aprofundint en el mateix sentit: tractant de trobar els fonaments generals per una teoria de l’estructuració de l’entrenament. Fruit d’aquest treball van ser els Ilibres, també coneguts en castellà, Fundamentos de la teoría del entrenamiento. i El proceso del entrenamiento deportivo. I més enllà encara, ha anat treballant vers la concreció de la teoria de l’esport. Va ser a Barcelona per impartir un curs a l’INEF de Catalunya. Gràcies en això, va ser possible fer-li una entrevista que mostra un home preocupat per la tasca complexa que suposa abordar la superació esportiva i que pretén acostar-se, des de plantejaments dinàmics i oberts, a l’estructura interdependent i global (per utilitzar un terme de la nostra traducció que no li agradava massa per insuficient) en la qual es troba implicada. Allò que més sobresurt de les seves paraules és justament aquest intent per no parcialitzar, ni reduir, ni esquematitzar el fenomen, ampli i interdisciplinar, de l’entrenament esportiu. Doctor en Ciències Pedagógiques, a l’actualitat Matveiev és catedràtic de Teoria de l’EF i l’Esport a l’Institut Central de Cultura Física de l’URSS. És membre elegit del Consell Científic de l’Esport, que està format per diferents comissions, d’una de les quals és, a la vegada, president: la comissió de fonaments teórics de la cultura física i l’esport. Dirigeix un equip d’investigació sobre problemes generals de la teoria de l’esport, de la teoria de l’EF i de la teoria de la cultura física, que, tal com ell mateix ens va especificar, són aspectes d’un mateix fenomen, l’activitat física, que, tot i tenint entre si punts convergents, contenen especificitats ben concretes. Fou esportista de competició en la modalitat de gimnàstica esportiva i més tard entrenador de diferents esports. També és membre del Comitè Olímpic de l’URSS.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de julio de 1987