L’esquí alpí. Un complement per a les classes d’educació física

Josep Viladot Voegeli

Idioma de l’original

Citació

Viladot Voegeli, J. (1989). El esquí alpino. Un complemento para las clases de educación física. Apunts. Educación Física y Deportes, 18, 40-46.

441Visites

Resum

La introducció dels Cursos d’Esquí en el Curriculum de la majoria dels Centres Escolars és una prova de la importància que han assolit aquestes activitats als darrers anys. Aquesta activitat reuneix una sèrie de característiques especials i potser sigui aquest el motiu pel qual estan guanyant tanta ressonància; els professors dels Centres Escolars també veuen en aquesta activitat la possibilitat de desenvolupar un projecte pedagògic interdisciplinari entorn de l’Esquí i el medi on es desenvolupa. Les Ciències Socials, les Ciències Naturals i l’Educació Física es poden vincular a la realització de l’activitat. També cal assenyalar que la sensació de “lliscar” per una superfície tal i com passa en l’esquí, el windsurf, la vela, el piragüisme… , atrau de manera molt especial i molts asseguren que aquest és el motiu principal del fet que cada cop hi hagi més practicants d’aquestes especialitats esportives. Quant al medi on es desenvolupa, és evident que reuneix moltes circumstàncies motivadores per als participants: és un medi natural totalment diferent al dc la vida diària; la pràctica de l’esquí i en general de les activitats en contacte amb la natura tenen un cert risc (relativament controlat) que no deixa de motivar al que les practica; a més, el fet de conviure una setmana amb els companys implica el foment de la relació social entre ells, cosa que plau a qualsevol pedagog o tutor que estigui interessat en l’educació d’aquests nois. El nostre propòsit en aquesta intro-ducció és justificar la necessitat de dur a terme activitats d’aquest tipus per tant, d’encoratjar qualsevol professional de l’àmbit a realitzar-les. Volem recordar que el professor d’E.F. s’ha de vincular no només com a gestor i organitzador de l’activitat, sinó que, a més, ha d’aprofitar aquesta circumstància per col.laborar amb els altres professionals dc l’Escola d’Esquí i prendre part activa tant en les activitats d’Iniciació de l’Esquí com en totes les activitats complementàries que formen part del projecte interdisciplinari. La pretensió d’aquest article és la d’orientar els professors d’E.F. perquè puguin desenvolupar una activitat d’Iniciació a l’Esquí Alpí i assenyalar Ics fases més importants que cal seguir en aquest procés.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1989