L’esportista d’èxit, neix o es fa? Una revisió bibliogràfica

Mateo Rodríguez Quijada

*Correspondència: Mateo Rodríguez Quijada mateo.rodriguez@rai.usc.es

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez Quijada, M. (2016). Is the Successful Athlete Born or Made? A Review of the Literature. Apunts. Educación Física y Deportes, 123, 13-18. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/1).123.01

606Visites

Resum

Ser un esportista d’elit està implícit en el gens o s’aconsegueix mitjançant un procés d’entrenament sistemàtic? Aquest interrogant ha estat objecte d’estudi dels professionals i investigadors de l’àmbit de l’entrenament esportiu des que aquest es va convertir en ciència. La present revisió bibliogràfica té per objectiu estudiar la importància de la genètica i l’entrenament esportiu en el procés de formació d’un esportista d’elit. El material analitzat inclou llibres i articles de l’àmbit de la medicina esportiva i l’entrenament esportiu publicats en els últims 22 anys (1993-2015). El resultat del treball és un àmplia anàlisi de la temàtica, que proporcionarà als lectors els coneixements bàsics necessaris sobre aquest àmbit específic. L’estudi demostra que el creixement professional d’un esportista i les seves possibilitats d’arribar a formar part de l’elit esportiva depenen en idèntica mesura de dos elements de gran importància: la seva herència genètica i l’entrenament esportiu que realitza. Tanmateix, no s’ha de menysprear la influència dels factors ambientals, nutricionals i psicològics en el desenvolupament d’un esportista d’èxit.

Paraules clau: desenvolupament del talent esportiu, elit esportiva, entrenament esportiu, gen, natura vs entrenament, práctica deliberada.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de maig de 2015

Acceptat: 9 d'octubre de 2015

Publicat: 1 de gener 2016