L’esport com a microcosmos social: el mite esportiu com a producte mediàtic

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (1997). El deporte como microcosmos social: el mito deportivo como producto mediático. Apunts. Educación Física y Deportes, 49, 3-4.

319Visites

Resum

La informació és una de les claus del nostre temps. Informació és poder. Qui té la informació i sap analitzar-la sol guanyar. Hem entrat en una nova era, la de la informació i el coneixement. Aquestes i altres afirmacions similars sembla que són algunes assercions molt acceptades en la nostra societat. En un món cada cop més petit gràcies a les comunicacions, la supressió de barreres comercials i el procés d’homogeneïtzació cultural, la informació s’ha globalitzat, de manera que ha contribuït a la configuració d’un planeta més obert i interactiu, perd també més depenent i en mans dels poders mediàtics. Els mitjans de comunicació socials ens subministren la informació necessària per nodrir de coneixement la immensa majoria de la població. Aquesta funció els ha fet imprescindibles i aixà els ha convertit en un poder capaç d’exercir el control i la manipulació ideològica del conjunt social. Si contrastem la força bruta que va motoritzar la societat industrial, en l’actualitat, en la societat de serveis, és indispensable disposar de tecnologies d’informació que ens permetin rebre i emetre coneixement. La recent aparició d’Internet i les seves tecnologies associades representen la penúltima mostra d’aquest procés i una important oportunitat per estimular l’emergent sector de la venda de coneixement i informació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1997