L’esport com a consum

Dr. Klaus Heinemann,

Idioma de l’original

Citació

Heinemann, K. (1994). El deporte como consumo. Apunts. Educación Física y Deportes, 37, 49-56.

437Visites

Resum

Aquest article té a veure amb el fenomen del canvi social. Demostra com la concepció de l’esport ha canviat durant els darrers deu anys. La primera part tracta de les característiques de l’esport com a consum. En aquest sentit, es parla dels productes que l’esport ofereix per al consum, les expectatives d’utilitat amb relació al consum de l’esport i les raons per les quals l’esport ha esdevingut un sector econòmicament dinàmic i atractiu. La segona part se centra en les raons socials dels canvis esdevinguts en l’esport. Es parla del creixement quantitatiu de l’esport, de l’ampliació del ventall de possibilitats de l’oferta esportiva, de la individualització i la diferenciació dels estils de vida, dels canvis de valors, de la concepció del cos i de les imatges de la salut. En la tercera i darrera part s’exposen les conseqüències dels canvis que ha sofert l’esport. Es fa referència a la pèrdua d’autonomia del sistema esportiu, la inseguretat en la planificació de les instal·lacions, els programes i les altres ofertes esportives en general, la destrucció del medi ambient i l’ampliació de sectors professionals.

Paraules clau: canvi social, economía, economia esportiva, societat moderna, sociología.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1994