L’esport als espais públics urbans. Reflexions introductòries

Núria Puig

Gaspar Maza Gutiérrez

*Correspondència: Núria Puig npuig@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Puig, N., & Maza, G. (2008). Sport and urban public spaces. Introductory reflections. Apunts. Educación Física y Deportes, 91, 5-8.

619Visites

Resum

En aquesta introducció del dossier monogràfic sobre l’esport als espais públics urbans

Paraules clau: Barcelona, espai i esport, espais públics urbans, xarxes socials esportives.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2008