Les vies humanístiques de l’esport

Javier Olivera Betrán

*Correspondència: Javier Olivera Betrán jolivera@gencat.cat

Idioma de l’original

311Visites

Resum

L’esport s’ha convertit en una religió laica de caràcter universal i patrimoni de la humanitat, que promou l’exercitació corporal dels ciutadans i la trobada pacífica entre grups i estats. Per això pot presentar-se com un procés humanístic que ajudi a reduir el desfasament genèticocultural actual i, a més a més, contribueixi a resoldre el conflicte entre cultures i civilitzacions, tant a nivell intern (immigració/emigració), com a nivell extern (confrontacions amb països de credos i ideologies enfrontades).


 

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2010