Les unitats motrius bàsiques luctatòries i la seva aplicació a l’educació física

Guillermo Torres

Idioma de l’original

Citació

Torres, G. (1991). Las unidades motrices básicas luctatorias y su aplicación en la educación física. Apunts. Educación Física y Deportes, 24, 45-56.

529Visites

Resumen

Sovint, a la piscina, a la platja, al pati i fins i tot als lloc més insòlits, som espectadors d’escenes innocents de lluita. Joves adversaris forcegen entre crits i rialles. Possiblement no saben que el que per a ells no és més que un joc, per als seus antecessors va ser un dels pilars de subsistència. Seria difícil dilucidar si abans va ser el joc o la necessitat. Del que no és difícil cerciorar-se és que les Iluites van ser les protagonistes principals durant un llarg període de la història, i que avui han quedat relegades majoritàriament al patrimoni cultural dels pobles i als esports de combat. El desenvolupament tecnològic i la seva influència en les estructures internes dels exèrcits, han anat separant progressivament els diferents tipus de lluita de la seva aliada fidel, la guerra. Es produeix, com a conseqüencia, un desplaçament d’aquestes al terreny cultural i esportiu on sofriran modificacions importants. El contingut sócio-motriu d’aquestes activitats culturals i esportives pot ser explotat des d’un punt de vista educatiu. Les activitats luctatòries poden així incloure’s en els programes d’educació física escolar, extra-escolar, iniciació esportiva i esbarjo, contribuint d’aquesta manera a l’educació integral de I ‘alumne. A la pràctica, la falta d’estructuració i sistematització de les activitats luctathries converteixen les seves possibilitats educatives en un potencial latent però inexplotat. Aquesta falta d’informació estructurada genera tres situacions que possiblement influeixen en el professor quan escull les activitats amb les quals pretén aconseguir els objectius que s’ha proposat. Aquestes tres situacions són: La sobrevaloració d’un risc que amb una metodologia adequada es redueix al que cal esperar en les activitats corporals més freqüents. La creença errònia de la necessitat de materials, instal.lacions i coneixements especialitzats per proposar activitats luctatòries. L’absencia d’activitats luctatóries organitzades en els programes d’educació física i d’ iniciació esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1991