Les teories implícites dels professors d’Educació Física

Jordi Díaz

Idioma de l’original

Citació

Díaz Lucea, J. (2002). Implicit theories of Physical Education teachers. Apunts. Educación Física y Deportes, 70, 16-24.

475Visites

Resum

Aquest treball forma part d’una investigació molt més àmplia que, prenent la programació de l’Educació Física com a eix referencial, pretén d’estudiar el pensament del professor i analitzar els factors que incideixen en les decisions que aquest pren quan resol alguns aspectes vinculats a les seves tasques docents.
Entre el conjunt d’aspectes que condicionen les diferents decisions del professor es troben les teories implícites que aquest té respecte de l’ensenyament. Aquestes teories són el conjunt de creences personals que regeixen la manera de comportar-se dels docents davant situacions concretes. Aquest estudi tracta d’acostar-se al coneixement d’aquestes teories i n’analitza amb detall la presència i la incidència que tenen en el pensament dels docents, i les seves conseqüències per al procés d’ensenyament i aprenentatge.
La investigació segueix un disseny transversal i tracta de descriure i alhora d’interpretar el cúmul de factors que formen aquestes teories en els docents de les etapes obligatòries d’educació.

Paraules clau: paradigma mediacional, pensament del professor, teories implícites.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2002