Les noves tecnologies: la visualització biomecànica

Rosa Angulo Barroso

Joan Antoni Prat

Idioma de l’original

Citació

Escoda Saloni, J., Angulo Barroso, R., & Prat Subirana, J. A. (1993). Nuevas tecnologías: la visualización biomecánica. Apunts. Educación Física y Deportes, 28, 31-34.

324Visites

Resum

Dins l’àmbit de l’entrenament, moltes vegades la importància de la informació perd el seu pes específic a causa del temps que cal invertir per processar-la i interpretar-la. És evident que una informació detallada de la tècnica esportiva pot aportar una millora en el rendiment, però, tant o més important és el temps transcorregut perquè aquesta arribi de forma clara i comprensible al mateix esportista o entrenador. En aquest sentit neix al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat el projecte ABAT (Anàlisi Biomecànica d’Alta Tecnologia), desenvolupat amb tecnologia vídeo d’alta resolució, ordinadors gràfics especialitzats i software d’anàlisi mecànica. En un primer nivell el projecte s’ha centrat en el que hem anomenat visualització biomecànica, és a dir, fer una interpretació fàcil dels paràmetres biomecànics mitjançant la imatge.

Paraules clau: biomecánica, digitalització, imatge, visualització.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1992