Les expressions motrius a l’Amèrica Llatina en la tensió global-local. Una aposta des de la corporeïtat, en el marc de la modernitat reflexiva

Rubiela Arboleda Gómez

Idioma de l’original

Citació

Arboleda Gómez, R. (2004). Latin America's motor expresions in global-local tension. A bet from corporeity, in the frame of reflective modernity. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 91-97.

 

330Visites

Resum

Pel desenvolupament d’aquest assaig estableixo tres moments: el context, en el qual es fa referència particularment a l’esport de competència, en el teixit de l’Amèrica Llatina i en l’escenari de la globalització, i això possibilita rastrejar les petjades de la tensió global-local. Les particularitats, moment en el qual es destaquen les caracteritzacions locals de les expressions motrius i s’il·lustra amb el cas de Colòmbia a partir de l’emergència de nous continguts de les activitats ludicoesportives, que comencen a configurar de nou i a donar un nou significat a l’estructura de les expressions motrius. Finalment, el moment de la idealitat, en el qual, des de la complexitat pròpia de la modernitat reflexiva, esbosso el que he anomenat principis didàctics cap a una pedagogia del cos: corporeïtat, unicitat, motogènesi, alteritat, etnomotricitat, contextualitat, historicitat, lúdica, interacció, entre d’altres.

Paraules clau: activitats ludicoesportives, deporte, educació física, educación física, esport, expressions motrius, globalització, localització, motricitat, principis didàctics, projecte social.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2004