Les ciències de l’esport i l’ECSS: enfocaments i reptes

Joan Carles Vàlios

Idioma de l’original

344Visites

Resum

En el següent article es presenta una reflexió sistemàtica sobre les limitacions i les possibilitats de diferents enfocaments de recerca en les ciències de l’esport. Parem una atenció especial a l’objectiu i la missió del European College of Sport Science (ECSS – Institut Europeu de Ciències de l’Esport). 

Paraules clau: ciència de l’esport, ECSS, enfocaments de recerca, interdisciplinarietat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2013