Les activitats físiques en el medi natural. Present i futur

Eduard Inglés Yuba

Feliu Funollet

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Inglés Yuba, E., Funollet Queixallós, F., & Olivera Betrán, J. (2016). Physical Activities in the Natural Environment. Present and Future. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 49-52. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/2).124.05

873Visites

Resum

En què consisteixen les activitats físiques en el medi natural?, d’on vénen? I sobretot, quins impactes generen en els diferents ecosistemes que operen?, com s’estan transformant?, cap a on van?
Aquestes preguntes i moltes altres qüestions relacionades ens han impulsat a presentar aquest minimonogràfic sobre les activitats físiques en el medi natural des de diverses perspectives. Tot això amb la intenció d’oferir una anàlisi crítica d’aquest conjunt de pràctiques en els més diversos entorns naturals a la llum dels importants canvis tecnològics, socials, econòmics, culturals i de mentalitat que s’estan produint en l’actualitat. Amb aquesta modesta però il·lusionant aportació volem oferir una visió, necessàriament sintètica però també provocadora, que intenta sembrar inquietuds i promoure una reflexió crítica en la comunitat acadèmica i professional sobre les perspectives més immediates de futur d’aquestes activitats en tots els seus àmbits d’actuació.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2016