Les activitats físiques d’aventura a la natura: un fenomen modern o postmodern?

Cornelio Águila Soto

*Correspondència: Cornelio Águila Soto cornelio@ual.es

Idioma de l’original

Citació

Águila Soto, C. (2007). Nature Adventurous Physical Activities: a modern or postmodern phenomenon?. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 81-87.

273Visites

Resum

Les Activitats Físiques d’Aventura a la Natura aparegudes en les últimes dècades del segle xx, representen un canvi en la pràctica esportiva que es relaciona amb els fonaments culturals de la Postmodernitat. Emoció, flexibilitat, ruptura amb l’esport tradicional, són algunes de les característiques que les situen properes als valors postmoderns. Tanmateix, si examinem el desenvolupament i l’organització d’aquestes pràctiques, especialment quan els seus responsables són empreses de serveis esportius, hi podem trobar nombrosos marcadors estructurals propis de la Modernitat. Per això, en aquest article s’utilitzen les AFAN com a exemple de la tesi de postmodernització d’Inglehart, segons la qual, a les societats occidentals avançades s’està produint un tomb cultural cap al postmodernisme, però això no suposa una ruptura amb els referents estructurals moderns que encara hi perduren.

Paraules clau: activitats físiques d’aventura a la natura, modernitat, Postmodernitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2007