Les activitats físiques d’aventura a la natura (AFAN): revisió de la taxonomia (1995-2015) i taules de classificació i identificació de les pràctiques

Javier Olivera Betrán

Alberto Olivera Betrán

*Correspondència: Javier Olivera Betrán jolivera@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J., & Olivera Betrán, A. (2016). Adventure Physical Activities in Nature (APAN): Review of the Taxonomy (1995-2015) and Tables for Classification and Identification of Practices. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 53-88. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/2).124.06

738Visites

Resum

Aquest estudi parteix d’un altre anterior (1995) en el qual es va realitzar una proposta de classificació taxonòmica que avui hem revisat i actualitzat concorde al creixement i emergència d’aquestes pràctiques durant aquest període. A nivell intrínsec, hem estudiat la finalitat i naturalesa d’aquestes activitats i hem repensat i analitzat la pertinència i idoneïtat del rètol ‘Activitats físiques d’aventura a la natura’ (AFAN) com a denominació vàlida per identificar-les. A nivell extrínsec, s’han identificat les AFAN que s’estan desenvolupant actualment de forma significativa per part de la població mundial i s’ha reestructurat i completat la classificació taxonòmica de 1995 amb la presència específica d’un nou sector emergent ‘foc’, a causa de la creixent presència de pràctiques que utilitzen el motor d’explosió. S’ha construït una taula d’identificació de cadascuna de les pràctiques seleccionades de les AFAN i s’ha elaborat una taula d’impactes mediambientals amb quatre classificacions contaminants. Finalment, hem desenvolupat un eix de coordenades en el qual vinculem el grau d’esportivització dels grups de pràctiques amb la variable ‘ascetisme/hedonisme’. En l’estudi anterior distingíem tres grans medis ‘aire’, ‘terra’ i ‘aigua’, amb 6 grups (Ai), 13 grups (T) i 8 grups (Ag) respectivament. En total estructurem 27 grups i identifiquem de manera nítida a 33 pràctiques. En l’estudi actual comptem amb quatre medis ‘aire’, ‘terra’, ‘aigua’ i ‘foc’, amb 5 grups (Ai), 12 grups (T), 8 grups (Ag) i 4 grups (F). En suma, construïm 29 grups i distingim 98 pràctiques.

Paraules clau: activitats físiques d’aventura a la natura (AFAN), cos informacional, lliscament, medi natural, postmodernitat i transmodernitat, pràctiques, taxonomies.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de març de 2016

Acceptat: 4 de maig de 2016

Publicat: 1 d'abril de 2016