Les activitats en el medi natural en educació física. Valoració del professorat de secundària sobre els principals factors de limitació per al seu desenvolupament

Carlos Peñarrubia Lozano

Roberto Guillén Correas

Susana Lapetra Costa

*Correspondència: Carlos Peñarrubia Lozano carlospearrubia@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Peñarrubia Lozano, C., Guillén Correas, R., & Lapetra Costa, S. (2011). Activities in the Natural Environment in Physical Education: High School Teacher Assessment of the Main Factores limiting their Implementation. Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 37-45. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.04

609Visites

Resum

L’estudi que presentem analitza el grau en el qual les activitats en el medi natural s’han anat desenvolupant al llarg dels últims anys com a part de les programacions d’educació física a Aragó. Els cent trenta-un professors que hi han participat (en dos moments, curs 2007-08, a la ciutat de Saragossa, i 2008-09, a la resta de la comunitat autònoma) han indicat els continguts que organitzen (destacant-ne l’orientació i el senderisme, amb percentatges de realització del 66,41 % i el 47,33 %, respectivament) i els àmbits en els quals els presenten (el 61,83 % del professorat ho fa en les mateixes sessions d’educació física). A més, per a cada un d’ells han mostrat la seva valoració sobre els quatre factors de limitació indicats pel grup investigador: seguretat de l’alumnat (el 30,95 % del professorat assenyala el ràpel i l’escalada com els continguts més influenciats per aquest factor), responsabilitat del professorat (amb influència mínima per al 51,72 % dels enquestats), formació específica del professorat en matèria d’activitats en el medi natural (considerada com a factor de limitació únicament per al ràpel i l’escalada) i horari de pràctica d’educació física (amb un percentatge d’influència màxima inferior al 6 % per a tots els continguts excepte la BTT, amb el 18,75 %).

Paraules clau: activitats en el medi natural, educació física, educación física, limitacions.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 4 de febrer de 2010

Acceptat: 30 de juny de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2011