L’ergonomia, un altre camp d’aplicació de la biomecànica

Miquel Martínez

Xavier Aguado

Idioma de l’original

Citació

Martínez, M., & Aguado, X. (1991). La ergonomía, otro campo de aplicación de la biomecánica. Apunts. Educación Física y Deportes, 24, 79-86.

431Visites

Resum

A partir de la definició de Biomecància pretenem introduir el lector en un altre dels camps d’aplicació d’aquesta ciència, l’Ergonomia. L’Ergonomia es caracteritza per ser una tecnologia multidisciplinària que vol enfocar el problema de l’home i el seu treball des d’una perspectiva global, aplicant també els coneixements de la Biomecànica, denominada en aquest cas ocupacional. Dels estudis que s’han dut a terme en Biomecànica ocupacional, cal destacar-ne una sèrie de conclusions que s’enumeren en aquest treball. Malgrat que les investigacions ergonómiques es van iniciar amb la finalitat d’incrementar el rendiment i evitar fatigues i lesions en el treball industrial, cada cop són més nombrosos els estudis que incideixen sobre el treball domèstic. Nosaltres, mirant de donar a la casa el valor que es mereix des d’una perspectiva ergonómica, hem pretès fer una reflexió biomecànica en dues activitats (escombrar i asseure’s) que sovint tenen lloc a les nostres llars.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1991