Leonardo da Vinci, la pilota de futbol i el C60

Ramon Balius

Idioma de l’original

Citació

Balius i Juli, R. (2005). Leonardo da Vinci, the football, and the C60. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 107-109.

341Visites

Resum

La nostra portada l’ocupa el dibuix d’un políedre –figura geomètrica amb un nombre variable de cares, formades per polígons regulars– obra de Leonardo da Vinci.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de enero de 2005