L’entrenament de la resistència als esports de lluita amb agafada: una proposta integradora

Josep Lluís Castarlenas

Joan Solé

Idioma de l’original

Citació

Castarlenas, J. L., & Solé, J. (1997). Resistance training in the sports of fighting with grasp: an integrating proposal. Apunts. Educación Física y Deportes, 47, 81-86.

 

487Visites

Resum

Aquest article presenta una sèrie d’idees respecte a les formes més adients de treballar la resistència en els esports de combat amb agafada en general i més concretament en les lluites olímpiques i el judo. L’objectiu fonamental és intentar demostrar que la preparació física no ha de ser una cosa diferenciada de l’entrenament quotidià que es porta a terme en les sales de lluita o els tatamis, sinó tot el contrari. Mitjançant el que anomenem “metodologia integrada” combinem l’entrenament dels aspectes tècnics i tàctics amb el desenvolupament de les capacitats condicionals. També proposem uns sistemes d’entrenament que tenen per objecte racionalitzar el procés de preparació dels lluitadors; per a això suggerim diferents tipus de treball que s’aconsegueixen combinant les variables: exercicis, nivell d’oposició de adversari i temps de treball/temps de recuperació. Finalment, també tenim en consideració l’orientació de entrenament, que haurà d’estar en funció del període de la temporada en què ens trobem o del tipus de resistència que volem desenvolupar.

Paraules clau: entrenament, esports de combat, judo, lluita.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997