L’efecte de l’edat relativa en el futbol espanyol

Juan José Salinero Martín

Benito Pérez-González

Pablo Burillo

Mª Luisa Lesma

*Correspondència: Juan José Salinero Martín jjsalinero@ucjc.edu

Idioma de l’original

Citació

Salinero Martín, J. J., Pérez-González, B., Burillo, P., & Lesma, M. L. (2013). The Relative Age Effect in Spanish Football. Apunts. Educación Física y Deportes, 114, 53-57. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/4).114.05

503Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball és valorar si es produeix l’efecte de l’edat relativa en el futbol professional a Espanya, equips filials i les seves categories inferiors, on el tall d’edat actual per a la formació de les diferents categories és el de l’any natural. L’anàlisi ha inclòs tots els futbolistes de la primera divisió espanyola de la temporada 2009-2010, així com 16 equips filials i el planter d’11 d’aquests equips (total N = 2.116). El resultat del nostre estudi confirma un efecte de l’edat relativa en tots els grups, amb un descens significatiu des de les categories inferiors fins als equips filials i la primera divisió. Es fa patent replantejar els sistemes de competició i la detecció de talents de cara a evitar aquest biaix que limita les possibilitats dels esportistes nascuts en els últims mesos de l’any.

Paraules clau: edat relativa, Espanya, fútbol, joves, professionals.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 8 de novembre de 2012

Acceptat: 11 de juny de 2013

Publicat: 1 d'octubre de 2013