L’educació física, l’esport i la diversitat en Secundària

Francisco Javier Hernández Vázquez

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vázquez, F. J. (2000). Physical education, sport, and diversity in High School. Apunts. Educación Física y Deportes, 60, 6-12.

379Visites

Resum

Aquest article relaciona els conceptes de Diversitat, Esport i Educació Física en el àmbit educatiu i concretament en Secundària. Introdueix el concepte de diversitat com un concepte que ha d’atendre les diferències de persones i alumnes que no estan integrats. Relacionats amb aquest concepte hem de tenir en compte aspectes com la segregació, la discriminació i la marginació en les quals determinats alumnes amb necessitats educatives especials puguin trobar-se. Per donar respostes educatives, en l’àrea d’Educació Física, als alumnes amb necessitats educatives especials en centres ordinaris ens trobem amb elements bàsics curriculars com les adaptacions curriculars i la diversificació curricular. En aquest sentit de millora, de donar una resposta educativa més concreta trobem els treballs relacionats amb els crèdits variables -esport adaptat, introducció al coneixement de l’esport inclusiu i activitats físiques adaptades, l’anàlisi de les tasques adaptades…- que pretenen optimitzar la resposta als alumnes amb necessitats educatives especials en els centres ordinaris. Finalment, els professors d’Educació Física reconeixen una sèrie de limitacions educatives per atendre la diversitat com són la manca de paciència, tolerància i comprensió que són actituds i comportaments necessaris envers als alumnes amb necessitats educatives especials, la manca de material i instal·lacions adaptades i els aspectes didàctics són altres de les limitacions educatives amb les quals es troben els Professors de Secundària en l’àrea d’Educació Física.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2000