L’educació física en el període d’escolaritat obligatòria

Luis Miguel Ruiz-Pérez

José Luis Hernández Vázquez

Idioma de l’original

Citació

Ruiz Pérez, L. M., & Hernández Vázquez, J. L. (1989). La educación física en el período de escolaridad obligatoria. Apunts. Educación Física y Deportes, 18, 81-87.

439Visites

Resum

El sistema educatiu espanyol ha incorporat, als darrers anys, modificacions orientades a pal·liar els desajustaments produïts respecte de la Constitució de 1978. Renovacions que han afectat tant l’ensenyament universitari (Llei Orgànica de Reforma Universitària -LRU1983) com l’ensenyament no universitari (Llei Orgànica del Dret a l’Educació LODE1985). L’objectiu d’aquest treball es limita a l’ensenyament no universitari i més concretament al període d'”escolaritat obligatòria”. L’actual estructura educativa no universitària a Espanya data de l’any 1970 (Llei General d’Educació i Fi-nançament de la Reforma Educativa) i continua vigent en línies generals. Aquesta Llei estructurava el sistema educatiu en quatre nivells o etapes: Educació Preescolar, Educació General Bàsica, aquesta obligatòria, Ensenyaments Mitjans i Educació Universitària. Recentment les autoritats educatives (Ministeri d’Educació i Ciència) han publicat un projecte que recull la proposta oficial per a la “reforma educativa”.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1989