L’avaluació d’educació física en l’ensenyament secundari des de la perspectiva de la reforma

Miquel Martínez

Idioma de l’original

Citació

Martínez, M. (1993). La evaluación de educación física en la enseñanza secundaria desde la perspectiva de la reforma. Apunts. Educación Física y Deportes, 34, 83-86.

362Visites

Resum

L’avaluació en Educació Física és un tema problemàtic que ha despertat la inquietud de molts docents. En aquest treball es parteix de la definició general d’avaluació i dels tipus d’avaluació per arribar a analitzar la situació concreta en l’àrea d’Educació Física a l’ensenyament secundari. S’arriba a la conclusió que, de la mateixa manera que en els darrers anys s’ha evolucionat pel que fa als objectius i continguts d’Educació Física, és necessària una evolució en el procés d’avaluació. A continuació s’esmenten els mitjans de què es disposa per avaluar els diferents objectius que es poden proposar en l’àrea d’Educació Física, tant els relacionats amb els fets, conceptes i sistemes conceptuals, com els relacionats amb els procediments, com els que tenen a veure amb les actituds, els valors i les normes. Seguidament se suggereix la valoració dels procediments també des del punt de vista quantitatiu, i finalment es proposa una manera ponderada d’arribar a la qualificació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1993