L’avaluació de les conductes motrius en els jocs col·lectius: presentació d’un instrument científic aplicat a l’educació física

Eric Dugas

Idioma de l’original

Citació

Dugas, E. (2006). The evaluation of the motor behavior in collective sports games: presentation of a scientific tool applied to physical education. Apunts. Educación Física y Deportes, 83, 61-69.

515Visites

Resum

Aquest estudi pretén de ser una prova de control per a l’avaluació de les conductes motrius en el marc de la pràctica de jocs esportius col·lectius en educació física i esportiva. S’ha construït un instrument de mesura que permet de fer un seguiment pertinent i homogeni de la participació de persones que participen en aquestes pràctiques. Per tal de realitzar aquest estudi es van seleccionar diverses pràctiques motrius que tenen una estructura amb trets dominants comuns: interacció motriu amb els altres protagonistes (companys i adversaris); manipulació d’un objecte (pilota) i ús d’un espai de joc estandarditzat (gimnàs). La intervenció dels alumnes va ser avaluada en tres esports col·lectius (handbol, futbol i bàsquet) i en tres jocs tradicionals (pilota al capità, deu passades i pilota caçadora).
L’avaluació es va realitzar a través de l’observació d’imatges enregistrades en vídeo, amb l’ajuda de fulls de registre ajustats a les situacions de joc. Les dades d’aquests fulls es van anotar tenint en compte el nombre i la qualitat de les interaccions motrius dels participants.
Finalment, la validesa de l’instrument i l’objectivitat dels observadors es van confirmar a través del «mètode dels jutges», mitjançant el qual es van comparar les dades anotades per l’investigador amb la dels observadors, especialistes en esports col·lectius.

Paraules clau: avaluació, conducta motriu, full d’observació, jocs esportius col·lectius, lógica interna.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2006