L’avaluació de l’educació física en la reforma educativa

Enric M. Sebastiani

Idioma de l’original

2Visites

Resum

L’avaluació ens ha de permetre, als professors, trobar les eines i els instruments que, sota els nostres propis criteris, ens portin a trobar el millor camí per a la consecució d’uns objectius que també nosaltres hem concretat. Pretenem que l’avaluació sigui un element i un procés actiu en l’educació i que realment ens ajudi a formar els nostres alumnes.

Paraules clau: avaluació, avaluació del procés, avaluació formativa, constructivisme, educació física, educación física, innovació educativa, reforma educativa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1993