L’aula d’educació física. Anàlisi i reflexió

Juan Carlos López

Idioma de l’original

Citació

López, J. C. (1988). El aula de educación física. Análisis y reflexión. Apunts. Educación Física y Deportes, 13, 30-38.

278Visites

Resum

El procés d’ensenyament en l’Educació Física, com en qualsevol àrea, és un fenomen complex i multidimensional que refusa tota conceptualització des d’un punt de vista unidireccional. De manera molt general podem definir l’Educació Física com la part de l’Educació que utilitza d’una manera sistemàtica les activitats físiques i la influència dels agents naturals: aire, sol, aigua, etc…, com a mitjans específics.’ No obstant, la majoria dels estudis realitzats se sustenten o fonamenten en pilars que són, sens dubte importants, com les aptituds del nen, el disseny curricular, estratègies pedagògiques, mètodes d’ensenyament, formes d’instrucció, etc… però fent quasi sempre omissió de “L’IMPACTE AMBIENTAL”.
Si la interacció personal en l’educació fisica es pot distingir precisament per la seva naturalesa física, és aquesta mereixedora d’un capítol destinat a l’anàlisi i reflexió de la incidència de l’ambient físic en l’entorn educatiu…, i més concretament a l’aula d’EF?

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1988