L’associacionisme esportiu com a model organitzador. Moviments, sistema i canvi

Nicola Porro

Idioma de l’original

Citació

Porro, N. (1997). Sport associationism as organization model. Movements, system, and changes. Apunts. Educación Física y Deportes, 49, 20-30.

365Visites

Resum

L’ article proposa analitzar les organitzacions esportives en qualitat de «arena política». Segons aquest concepte, una organització és un lloc social concret habitat per persones embolicades en complexes i canviants relacions de cooperació i conflicte, en jocs materials i simbòlics construïts sobre la base d’expectatives, creences i estratègies. Per il·lustrar la seva operativitat es fa una revisió de les principals teories que s’han ocupat de l’estudi de les organitzacions, es desenvolupa en profunditat des d’un punt de vista teòric i es dóna compte d’algunes investigacions empíriques realitzades a partir d’aquest.

Paraules clau: «arena política» i cultura organitzadora, clubs esportius, sociologia de les organitzacions voluntàries, sociología política.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1997