L’associacionisme esportiu a Espanya

Antonio Moreno Ruiz

Idioma de l’original

436Visites

Resum

Tot acostant-nos al segle XXI, la societat espanyola es planteja, entre altres tasques socials, augmentar l’índex associacionista dels ciutadans, ja que això serà un indicador important de participació ciutadana en les tasques de la polis i vertebrarà el teixit social i les seves relacions amb l’Administració. En aquest article pretenem fer una anàlisi crítica sobre l’estat actual de l’associacionisme esportiu, fent indagacions des de diverses òptiques: jurídica, sociològica, cultural i política. La participació ciutadana en l’esport és, sens dubte, més significativa que en altres àmbits socials, culturals i polítics. Malgrat això, els índexs associacionistes en l’esport disten molt d’estar en cotes acceptables, si prenem com a referència el nostre entorn més immediat. En l’actualitat es comencen a elaborar estudis d’investigació sobre l’associacionisme esportiu amb l’objecte d’aportar noves tesis per actuar en les perspectives de l’any 2000.

Paraules clau: associacionisme, política esportiva, sociología.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1993