L’assetjament sexual a l’esport: el cas de les estudiants-esportistes del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya

Montserrat Martín Horcajo

Albert Juncà Pujol

*Correspondència: Monsterrat Martín Horcajo m.martin@uvic.cat

Idioma de l’original

Citació

Martín Horcajo, M., & Juncà Pujol, A. (2014). Sexual Harassment in Sport: the Case of Student-Athletes Reading for a Degree in Physical Activity and Sport Science in Catalonia. Apunts. Educación Física y Deportes, 115, 72-81. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/1).115.07

527Visites

Resum

Les poques actuacions de sensibilització en els contextos català i espanyol sobre l’existència de l’assetjament sexual a l’esport han tingut lloc durant la darrera dècada, però l’assetjament sexual és encara un tema de recerca poc estudiat. Tanmateix, investigacions en països com Austràlia, Canadà, Dinamarca, Estats Units, Finlàndia Noruega, i Regne Unit demostren que l’assetjament sexual no és un comportament aliè al món de l’esport. Ja el 2007 el COI féu una crida als comitès olímpics nacionals perquè comencessin a treballar i prevenir l’assetjament sexual en l’àmbit esportiu. L’objectiu principal d’aquest estudi, finançat per l’Institut Català de les Dones, és determinar si l’assetjament sexual a l’esport és també present a l’esport català. I, conseqüentment, contribuir a sensibilitzar les organitzacions esportives pertinents per tal que tinguin en compte que l’assetjament sexual que es produeix en contextos esportius és un problema a tractar des de les polítiques esportives del nostre país. Les dades que es presenten en aquest estudi s’han extret de les experiències d’assetjament sexual d’una mostra de 214 estudiants-esportistes de tres universitats catalanes on s’imparteixen estudis de ciències de l’activitat física i l’esport (CAFE). Les dades d’aquest treball mostren nivells d’experiència i de percepció molt diferents segons el tipus de comportament analitzat. Els comportaments percebuts com a més assetjadors són els menys viscuts per les noies estudiants de CAFE de Catalunya. Tanmateix, el treball constata que a l’esport català també hi ha casos d’assetjament sexual. Així, l’assetjament trobat assoleix xifres de fins al 6% d’incidència en alguns dels comportaments. 

Paraules clau: assetjament sexual, esport, estudiants-esportistes, experiencia, percepció.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 2 de març de 2013

Acceptat: 28 d'octubre de 2013

Publicat: 1 de gener de 2014