L’assessorament psicològic a entrenadors: experiència en bàsquet d’iniciació

Dr. Jaume Cruz Feliu

Idioma de l’original

Citació

Cruz Feliu, J. (1994). Asesoramiento psicológico a entrenadores: experiencia en baloncesto de iniciación. Apunts. Educación Física y Deportes, 35, 5-14.

331Visites

Resum

En aquest article, primerament, s’insisteix en la importància de l’observació de la conducta dels entrenadors en competicions infantils com a pas previ a qualsevol intervenció o assessorament psicològic. En segon terme, es descriuen perfils conductuals d’entrenadors i es resumeix una intervenció psicològica portada a terme amb entrenadors de bàsquet per tal de millorar les seves interaccions amb els jugadors al llarg dels partits. Finalment, es comenten unes directrius conductuals per a l’assessorament d’entrenadors d’esport infantil, derivades d’estudis empírics i de l’experiència pràctica de psicòlegs de l’esport que treballen dins d’aquest àmbit.

Paraules clau: avaluació conductual, bàsquet iniciació, entrenament conductual, psicologia de l’esport, psicología del deporte.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1994