L’assessorament psicològic a entrenadors: experiència en bàsquet d’iniciació

Dr. Jaume Cruz Feliu

Idioma de l’original

2Visites

Resum

En aquest article, primerament, s’insisteix en la importància de l’observació de la conducta dels entrenadors en competicions infantils com a pas previ a qualsevol intervenció o assessorament psicològic. En segon terme, es descriuen perfils conductuals d’entrenadors i es resumeix una intervenció psicològica portada a terme amb entrenadors de bàsquet per tal de millorar les seves interaccions amb els jugadors al llarg dels partits. Finalment, es comenten unes directrius conductuals per a l’assessorament d’entrenadors d’esport infantil, derivades d’estudis empírics i de l’experiència pràctica de psicòlegs de l’esport que treballen dins d’aquest àmbit.

Paraules clau: avaluació conductual, bàsquet iniciació., entrenament conductual, psicologia de l’esport, psicología del deporte.

ISSN:

Publicat: 1 de gener de 1994