L’aportació psicològica. Definició d’una ciència del moviment

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca, J. (1987). La aportación psicológica. Apunts. Educación Física y Deportes, 07-08, 45-49.

305Visites

Resum

La relació entre la psicologia i l’esport i l’educació física en general és recent. Diria que aquesta relació es troba en fase de tempteig o prova. És per això que em sembla convenient reflexionar sobre aquest tòpic amb vistes a una collaboració fructífera. Entenc, per altra banda, que la reflexió teòrica ha de ser la més útil, ja que ens permet configurar el mutu camp d’interès i la manera com cada professional s’hi relacionarà. Tot això evitant els gremialismes i arguments aliens a la de l’organització de les ciències. Aquesta ha estat una línia de treball en la qual he insistit (Roca, 1983, 1984, 1986) davant dels psicòlegs. Ara que em brinden l’oportunitat, m’agradaria exposar en aquest monogràfic sobre entrenament aquesta visió de com hauria de ser la relació entre psicologia i entrenament esportiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1987