L’anàlisi de l’oferta. Recreaciò o iniciaciò

Araceli González Lafont

Idioma de l’original

Citació

González Lafont, A. (1986). Análisis de la oferta deportiva. Recreación o iniciación. Apunts. Educación Física y Deportes, 04, 24-28.

395Visites

Resum

Quan hom pretén analitzar l’oferta esportiva, des d’un principi es troba amb el dubte de descobrir quina és la finalitat que es pretén amb la pràctica que s’està realitzant. Es evident, que no tota activitat esportiva es realitza amb la mateixa intenció i motivació, i fins i tot que una mateixa pràctica pot pretendre la consecució d’objectius diferents. Així, per poder clarificar des de l’inici aquesta problemàtica, nosaltres englobàrem les pràctiques esportives en tres grans àrees que, des del nostre punt de vista, recullen el conjunt de possibles finalitats que hom pot pretendre en oferir una pràctica esportiva, però en absolut no s’hauran d’entendre com a compartiments estancs, ja que en molts casos se superposen o bé s’intercanvien continguts, mitjans… de les altres àrees.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1986