L’activitat físico-lúdica en el segle d’or espanyol

Eduardo Álvarez del Palacio

Idioma de l’original

Citació

Álvarez del Palacio, E. (1995). La actividad físico-lúdica en el siglo de oro español. Apunts. Educación Física y Deportes, 42, 7-28.

 

394Visites

Resum

Els humanistes poden ser considerats els primers ideòlegs de l’educació física. Per a ells, l’home constitueix un tot i el seu cos hauria de ser elevat al nivell que ocupa l’esperit en la teologia cristiana tradicional. Són grans admiradors de l’Antiguitat clàssica i es fixen un objectiu particularment utòpic: l’educació de l’home utilitzant els mètodes inspirats en els ensenyaments dels mestres clàssics. Aquesta consideració humanista del cos en la seva realitat natural dóna pas a les necessitats de prestar-li atenció, buscant aconseguir un perfecte equilibri entre les denominades pels metges antics “sis coses no naturals”, pilar en el qual es basa l’atenció a la salut corporal: el menjar i la beguda, l’evacuació i la retenció, el son i la vigília, el moviment i la quietud, i les anomenades passions de l’ànima.

Paraules clau: deporte, educació, esport, exercici físic, humanisme, joc, medicina, renaixement, salut, segle d'or.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1995