L’absentisme de la intel·lectualitat en l’esport

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (1998). El absentismo de la intelectualidad en el deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 54, 5-6.

260Visites

Resum

Alguns pensadors han interpretat la história de la humanitat reduint-la a la lluita del gènere humà per l’assoliment del temps lliure. A finals del segon mil·lenni de la nostra era, estem immersos en plena civilització del lleure gràcies a la innovació tecnològica, als enormes avenços del sistema productiu capitalista, als valors constitucionals conquerits en el procés de civilització (l’ona històrica arranca del parlamentarisme del final de l’edat mitjana, l’any 1450) i al sistema de protecció sanitària que empara a un nombre creixent de ciutadans amb la més alta esperança de vida de tots els temps. El temps lliure s’ha convertit en un dret real de la població que ha transformat la nostra societat en una societat de serveis. L’esport, en totes les seves formes i manifestacions, es constitueix en un dels elements més representatius d’aquesta societat en el temps de lleure actiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1998