La visió i l’ull

Rafael Ferreruela

*Correspondència: Rafael Ferreruela rferreruela@ilooftalmologia.com

Idioma de l’original

Citació

Ferreruela, R. (2007). The vision and the eye. Apunts. Educación Física y Deportes, 88, 8-14.

369Visites

Resum

En aquest article es fa un repàs de totes les estructures anatòmiques de l’ull, tant les internes com les externes. Totes elles ajuden a aconseguir l’objectiu final per al qual estan dissenyades, que és enfocar l’estímul lluminós que arriba des de l’exterior per poder veure correctament. Fet i fet, és el cervell el que “veu”, car és el que interpreta les imatges. També es fa un repàs de les principals proves que s’utilitzen en la consulta diària per tal d’avaluar l’estat de salut ocular d’un individu, posant un èmfasi especial en aquelles que poden tenir un paper més rellevant en la visió durant la pràctica esportiva.

Paraules clau: estructures oculars, paràmetres visuals, Ull.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2007