La utilització del vídeo en l’aprenentatge del l’handbol

Jordi Padró Roura

Idioma de l’original

Citació

Padró Roura, J. (1985). La utilización del vídeo en el aprendizaje del balonmano. Apunts. Educación Física y Deportes, 02, 59-66.

320Visites

Resum

Existeix comunicació professor-alumne quan aquest últim coneix la idea, que pot ser xifrada en lletres, imatges, paraules, gestos, que li vol comunicar l’emissor. Una vegada s’ha produït aquesta primera fase de la comunicació, el receptor (alumne) a través de les respostes que dóna, que serà el coneixement dels resultats, es transforma a la vegada en el seu mateix emissor, i així s’inicia el procés de comunicació. El fet que els mitjans audiovisuals, com: pel.lícules, fotografies, vídeos, televisió, milloren la comunicació professoralumne i per tant, ajuden a accelerar i a donar més qualitat al procés d’aprenentatge en general, és a la ment de tots, però influència poden tenir en el procés d’aprenentatge d’una habilitat motora? I, si la influència és positiva, quina mesura ajuden a accelerar l’aprenentatge motor?. Aquestes dues preguntes resumeixen l’objectiu que hem perseguit amb l’experiència que passem a transcriure en aquest article. Aquesta investigació vol entrar en el tema de la comunicació ajudada i reforçada pel vídeo-tape, que tenen el professor i l’alumne en el transcurs del procés d’aprenentatge motor. Té com a objectiu demostrar la importància d’una informació visual del coneixement dels resultats, que es donen a través del vídeo-tape, en subjectes que s’inicien en l’aprenentatge d’una habilitat motora esportiva.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre 1985