La Societat de la Informació. Anàlisi i reptes actuals

Javier Olivera Betrán

*Correspondència: Javier Olivera jolivera@gencat.net

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2007). The Society of Information. Nowadays analysis and challenges. Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 3-6.

457Visites

Resum

Actualment ens trobem en l’inici d’una era impredictible que alguns anomenen Societat de la Informació. Aquest model so­ ciocultural es caracteritza per compartir la informació que uns altres generen. La famosa predicció dels anys seixanta, en la qual es va denominar el món com una aldea global, és avui una realitat gràcies als mitjans de comunicació social que fan possible la gegantina eliminació de distàncies i temps, tot fent la comunicació immediata i convertint el planeta en una immensa xarxa de comunicacions immediates. El ciutadà d’avui, d’acord amb els recursos i mitjans tecnològics de què disposa per a obtenir i utilitzar la informació dels altres, és anomenat ciutadà digital i sembla ser que serà el model del primer terç d’aquesta centúria. No obstant això, no tots els ciutadans d’aquest món són ciutadans digitals. Malgrat la globalització, actualment continuen existint grans desigualtats socials, edu­ catives i econòmiques, per la qual cosa no existeixen les mateixes oportunitats ni mentalitats en l’accés a la informació que la popula­ rització i massificació de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC) proporcionen. De tota manera, segons un estudi sobre La Societat de la Informació a Espanya 2004, elaborat per l’empresa multinacional Telefònica, un ciutadà digital forma part de la Societat de la Informació si és capaç de realitzar les funcions següents:

• Establir una comunicació electrònica.
• Buscar informació a Internet.
• Visitar una pàgina web.
• Descarregar un programa.
• Dialogar i discutir a través d’Internet.
• Comprar en línia (“on line”).
• Accedir a mitjans de comunicació.
• Pagar amb el mòbil.
• Disposar de signatura electrònica.
• Gestionar davant les administracions públiques.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener 2017