La repetició màxima en l’exercici d’esquat: procediments de mesura i factors determinants

Inmaculada García Sánchez

Bernardo Requena Sánchez

*Correspondència: Inmaculada García Sánchez igarcia@upo.es

Idioma de l’original

Citació

García Sánchez, I., & Requena Sánchez, B. (2011). Repetition Maximum Squat: Measurement Procedures for Determining Factors. Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 96-105. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.10

576Visites

Resum

En l’actualitat, investigadors i entrenadores utilitzen la repetició màxima (1RM) en l’exercici d’esquat com la mesura més identificativa i representativa de la màxima força muscular en el moviment d’extensió de maluc i genoll. El present treball de revisió té el propòsit de descriure els procediments utilitzats en investigació per avaluar la 1RM en l’exercici d’esquat i analitzar els factors determinants del seu rendiment. Amb mostres de subjectes entrenats, en la majoria d’estudis revisats s’utilitzen protocols de mesura molt similars. A més a més, l’heterogeneïtat dels resultats publicats en relació amb el rendiment obtingut en la 1RM es deu fonamentalment a diferències relacionades amb l’edat i el sexe dels executants, la tècnica d’execució de l’exercici d’esquat i/o l’historial d’entrenament de força de la mostra seleccionada segons pràctica esportiva.

Paraules clau: exercici d’esquat, força muscular màxima, una repetició màxima.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 13 de gener de 2010

Acceptat: 21 de maig de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2011