La recerca en l’ensenyament de les activitats físiques i esportives

Maurice Piéron

Idioma de l’original

Citació

Piéron, M. (1992). La investigación en la enseñanza de las actividades físicas y deportivas. Apunts. Educación Física y Deportes, 30, 6-19.

428Visites

Resum

Fa deu anys ens vam trobar en el primer congrés de l’AIESP, organitzat al continent americà. La meva presentació ja va tractar dels ensenyaments de la recerca per als practicants de les Activitats Físiques i Esportives. Des de llavors, aquesta ha fet noves aportacions als coneixements de l’època. Els desenvolupaments tecnològics i l’emergència de nous paradigmes de recerca han permès reunir les noves dades. Moltes d’aquestes novetats presenten implicacions clares per tal de millorar la pràctica quotidiana, no només en el marc escolar, sinó també en la pràctica esportiva, en la conducta de l’entrenament esportiu. Moltes preguntes han estat constantment en l’esperit d’aquells qui observen sistemàticament el procés educatiu:

  • És possible d’identificar fidelment els comportaments i les estratègies d’ensenyament?
  • Quines són les relacions entre els comportaments a classe i les adquisicions dels alumnes (habilitats motrius, valors i actituds)?
  • La realitat quotidiana de la classe respon als criteris d’eficiència, que posa en evidència la investigació, o pels principis definits pels metodologistes?
  • És possible d’adquirir o de modificar les habilitats d’ensenyament? La nostra presentació es divideix en tres parts, estretament lligades. A la primera, recordarem els criteris identificats en la recerca sobre l’eficàcia de l’ensenyament de les activitats físiques i esportives, d’allò que nosaltres anomenem habitualment I ‘èxit pedagògic. En les següents, ens atendrem a dos criteris que apareixen amb certa re-gularitat per aquesta recerca: la mo-tivació de l’alumne per les activitats que li proposen i la informació que se li dóna en forma de feedback.

Paraules clau: ensenyament, feed-back i eficàcia pedagògica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1992