La promoció de l’esport. El model de l’atletisme a Andorra

Xavier Fabian i Ballabriga

Abraham Ferriz Alvaro

Idioma de l’original

Citació

Fabian i Ballabrig, X., & Ferriz Alvaro, A. (1998). Sport promotion. Athletic model in Andorra. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 80-87.

431Visites

Resum

Promoure significa donar la primera impulsió a alguna cosa. Des d’aquesta perspectiva, el treball de les federacions esportives quant a promoció del seu esport, hauria de situar-se avui en dia en un lloc significativament important pel que fa al desenvolupament esportiu en la nostra societat. Les formes i mètodes d’aplicació d’aquesta promoció dependran del tipus d’esport, de la societat on s’estigui treballant i de tot un seguit de factors que faran que aquesta tasca s’hagi de fer quasi “a mesura”. Malgrat tot, però, en aquest petit treball volem exposar el model aplicat en la Promoció de l’Atletisme a Andorra amb clares referències sobre la nostra filosofia i mètodes de treball.

Paraules clau: Andorra, atletisme, promoció.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998