La pràctica dels esports de combat. Un estudi preliminar sobre l’experiència prèvia dels estudiants de la llicenciatura en ciències de l’esport

Miguel Villamón Herrera

Carlos Gutiérrez García

Julián Espartero Casado

J. Pere Molina Alventosa

Idioma de l’original

Citació

Villamón Herrera, M., Gutiérrez García, C., Espartero Casado, J., & Molina Alventosa, J. P. (2005). The practice of fighting sports. A preliminary study about the previous experience of Physical Activity and Sport Sciences Degree students. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 13-19.

351Visites

Ressum

En aquest treball es presenta un primer estudi sobre l’experiència prèvia en la pràctica d’esports de combat que tenen els estudiants de la Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. L’estudi es va basar en la recollida i anàlisi de dades procedents d’un qüestionari administrat als estudiants de primer cicle de la llicenciatura esmentada, de les Universitats de València i de Lleó, a l’inici dels cursos acadèmics 2001-2002 i 2002-2003. Els resultats mostren que prop del 50 % de l’alumnat tenia experiències prèvies en esports de combat. El judo, el karate i el taekwondo són, per aquest ordre, els esports més practicats. No hi ha alumnes amb experiències prèvies en esgrima o lluita grecoromana. D’altra banda, s’observa una baixa presència de les activitats de combat a les classes d’educació física reglada, car solament l’1,36 % dels estudiants van manifestar haver practicat alguna d’aquestes activitats a les classes esmentades.

Paraules clau: arts marcials, defensa personal, educació física escolar, esports de combat, judo.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005