La pràctica d’activitat física entre els adolescents de les escoles públiques de l’estat a Fortaleza (Brasil)

Marta Maria Coelho Damasceno

Roberto Wagner Junior Freire de Freitas

Ana Roberta Vilarouca da Silva

Paulo César de Almeida

Miguel Nasser Hissa

*Correspondència: Marta Maria Coelho Damasceno martadamasceno@terra.com.br

Idioma de l’original

Citació

Coelho Damasceno, M. M., Junior Freire de Freitas, R. W., Vilarouca da Silva, A. R., César de Almeida, P., & Nasser Hissa, M. (2009). The practice of physical activity among public state schools adolescents in Fortaleza (Brazil). Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 22-26.

337Visites

Resum

L’objectiu de l’estudi va ser conèixer els hàbits quotidians, relacionats amb la pràctica d’activitat física, mostrats per adolescents d’escoles públiques de Fortaleza – Brasil. Estudi transversal en el qual van participar 720 estudiants pertanyents a dotze escoles públiques estatals, l’edat dels quals variava entre 14 i 19 anys i d’ambdós sexes. Les dades es van recollir durant els mesos de febrer i març de 2006, a través d’entrevista estructurada. A més a més, es va verificar pes i altura i es va mesurar la glucèmia capil·lar. Els resultats van mostrar que el 65,8 % tenia entre 14 i 17 anys; el 81,1 % cursava ensenyament secundari; el 59,3 % era del sexe femení i el 75,3 % va adquirir hàbits sedentaris. D’aquests, el 10 % tenia excés de pes; el 2,8 % era obès i el 8,5 % tenia els valors de glucèmia capil·lar superiors als normals. La pràctica d’activitat física va estar relacionada amb el sexe (p= 0,000) i amb l’edat (p=0,049). Es va concloure que hi ha un alt percentatge d’adolescents sedentaris i que l’educació per a la salut és el camí indicat per combatre el sedentarisme esmentat i també ajuda a prevenir malalties cardiovasculars i diabetis mellitus tipus 2.

 

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009