La percepció: enfocament funcional de la visió

Joan Palmi

*Correspondència: Joan Palmi jpalmi@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Palmi, J. (2007). The perception; functional approach of the vision. Apunts. Educación Física y Deportes, 88, 81-85.

313Visites

Aquest treball aporta el plantejament psicològic de la visió en l’àmbit esportiu. S’hi accepta la important necessitat de l’anàlisi oftalmològica, de l’ajustament de l’òptica, perquè l’atleta tingui una millor informació visual (tal com s’ha exposat als primers treballs d’aquest monogràfic), però s’hi exposa una proposta d’ubicació d’aquests coneixements biomèdics en el marc de la necessitat esportiva. Ressaltem la importància de la percepció humana com a procés psicològic que permetrà –mitjançant l’entrenament psicològic– millorar l’atenció visual, que amb un ajustament de l’estat psicològic de rendiment (per exemple: gestió de l’estrès competitiu) produirà l’optimització del rendiment.
Acabarem el treball exposant la necessària interacció dels enfocaments professionals plantejats: aportació opticoftalmològica, psicològica, i un model d’entrenament esportiu amb una visió interdisciplinària –amb tendència a una metodologia de treball integrat– que origina una proposta d’intervenció esportiva en la qual els diferents professionals aportem propostes per optimitzar el treball tècnic esportiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril 2017