La participació hispana als jocs d’Olímpia i de l’Imperi Romà

Juan Serrano Sayas

Idioma de l’original

Citació

Serrano Sayas, J. (1994). La participación hispana en los juegos de Olimpia y del Imperio Romano. Apunts. Educación Física y Deportes, 36, 15-24.

320Visites

Resum

Aquest article pretén citar els hispans que han tingut alguna relació, tant amb les olimpíades antigues com també amb els jocs romans; conèixer qui eren, d’una banda, i de l’altra intentar definir la relació que hi hagin pogut tenir. La primera, és a dir, qui eren, ha estat més fàcil de concretar ja que les dades són més assequibles; la segona, que és la relació que hagin pogut tenir amb aquests esdeveniments ha resultat més laboriosa i ha estat en aquesta en la qual hem estat més rigorosos amb les dades que hem trobat, fins al punt que hem hagut de citar personatges la relació dels quals amb els jocs només és una possibilitat i així ho indiquem, però ens veiem obligats a citar-los precisament per aquesta mateixa possibilitat de que hi hagin participat. Estem convençuts que resten més hispans per citar, però també ho estem que no és fàcil aglutinar-los a tots, ja que no hi ha informació bibliogràfica que tracti aquest tema, sinó que cal recórrer a diferents fonts i muntar alguns trencaclosques. Els personatges als quals s’atribueix una relació concreta són aquells als qui veritablement s’ha trobat aquesta relació documentada. Sobre els qui no s’han trobat proves fidedignes, se’ls cataloga com a “possibles” hispans amb relació als jocs.

Paraules clau: historia, jocs d'Olímpia.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1994