LA NOSTRA PORTADAJocs de nens

Ramon Balius

Idioma de l’original

Citació

Balius i Juli, R. (2008). NUESTRA PORTADA Juegos infantiles. Apunts. Educación Física y Deportes, 93, 79-81.

420Visites

Resum

A la Nostra Portada es mostra un fragment de l’obra Jocs Infantils (Kinderspelen), original del pintor flamenc Pieter Bruegel el Vell. Pieter Bruegel ha estat un artista de valoració tardana. No va ser fins a principi del segle xx que la grandesa del seu art va merèixer el reconeixement dels crítics. Sorprenentment, és pràcticament desconegut en la seva etapa de formació, perquè únicament n’existeix una curta descripció biogràfica deguda a Van Manden, publicada el 1604. En aquesta bibliografia, Bruegel era presentat com un ignorant, dedicat a la pintura còmica i camperola. Segons Van Manden, havia nascut a Bruegel, un poble proper a Breda del qual prengué el cognom. Aquesta afirmació és falsa, perquè sembla provat que l’havia heretat del seu pare. La realitat és, com assenyala, el 1567, Ludovic Guicciardini, que “Pietro Brueghel de Breda és un gran imitador de la ciència i de la fantasia de Hieronymus Bosco”. L’any de naixement és incert i cal situar-lo entre 1525 i 1530.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2008