La naturalesa estratègica de l’esponsorització esportiva

Trevor Slack

Tim Berrett

Idioma de l’original

Citació

Slack, T. (1997). Strategic nature of sport sponsorization. Apunts. Educación Física y Deportes, 49, 31-39.

373Visites

Resum

L’ article parla sobre esponsorització i en concret de l’esponsorització empresarial entesa com «la contribució en diners o espècies d’una empresa a una activitat (en el nostre cas, un equip, esdeveniment o organització esportius) amb l’expectativa d’assolir els objectius empresarials». El primer apartat tracta dels estudis previs i posa de manifest les seves aportacions i límits. A continuació, es detalla la metodologia amb què s’ha envestit la investigació portada a terme. Els resultats se centren en els tres punts següents: la relació de esponsorització amb l’estratègia empresarial general, la decisió d’ esponsoritzar i l’esponsorització com a èxit estratègic. En les conclusions es reflexiona sobre la importància de conèixer les estratègies d’ esponsorització de les empreses per tal que els clubs en puguin negociar en les millors condicions el suport financer.

Paraules clau: clubs esportius, esponsorització empresarial, esponsorització estratègica, sociologia de les organitzacions.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1997