La mesura de la percepció de la velocitat en les revisions per a renovar el carnet de conduir

Ana-Cruz Pérez Guillorme

Idioma de l’original

Citació

Pérez Guillorme, A. (1998). Speed perception measurement in revisions to renew the driving licence. Apunts. Educación Física y Deportes, 53, 49-60.

353Visites

Resum

Als centres de reconeixement mèdic hom expedeix permisos de conduir o llicències d’armes amb una avaluació prèvia de les aptituds psicofísiques dels qui s’examinen. Pel que fa a l’examen psicològic es realitza a partir d’una bateria de tests que mesuren l’aptitud per a la conducció o per a l’ús d’armes, en funcions com ara la percepció de la velocitat, el temps de reacció i la coordinació visual manual. Aquest treball presenta una revisió del model d’examen psicomotor emprat en l’avaluació i selecció de les persones que pretenen obtenir o prorrogar permisos de conduir, ja sigui l’ordinari o el professional, o llicències d’armes, ja siguin de caça, de vigilància, de defensa o de tir esportiu. La revisió abasta les tres proves informatitzades que confegeixen el model d’examen, amb el propòsit d’analitzar i discutir els procediments metodològics emprats en aquesta àrea de la Psicologia Viària. Aquesta anàlisi de les característiques metodològiques del model es realitza en funció de les limitacions de la seva utilitat real i s’ofereixen suggeriments per tal de millorar-ne l’aplicació.

Paraules clau: avaluació d'aptituds psicomotores, llicències d'armes, permisos de conduir, psicologia viària.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1998