“La mar d’amics”. Una experiència pedagògica per tal d’atendre les necessitats educatives especials (nee) de caire social

Esther Vilalta

Idioma de l’original

Citació

Vilalta Casas, E. (2004). “La mar de amigos”. Una experiencia pedagógica para atender las necesidades educativas especiales (n.e.e.) de ámbito social. Apunts. Educación Física y Deportes, 76, 89-99.

392Visites

Resum

El projecte es va iniciar a un centre de secundària de les rodalies de Barcelona, conjuntament amb el Centre Municipal de Vela, l’objectiu primordial era atendre i modificar en lo possible les respostes disrruptives que presentaven un grup d’alumnes de 2n i 3r d’ESO.
A grans trets es tractava d’utilitzar l’aprenentatge de la navegació a vela com a centre d’interès per assolir les competències bàsiques marcades pel Departament d’Ensenyament de Catalunya.
Era un grup d’alumnes homogeni en quant a les seves manifestacions caracterials, i heterogeni en quant a les seves habilitats, capacitats, condicions familiars, etc.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2004