La mancomunitat de serveis: Alternativa a la gestió esportiva local

Andreu Camps Povill

Idioma de l’original

Citació

Camps Povill, A. (1985). La mancomunidad de servicios. Alternativa a la gestión deportiva en la administración local. Apunts. Educación Física y Deportes, 01, 59-62.

433Visites

Resum

El gran interès que té actualment la població espanyola per poder realitzar activitats físico-esportives en el temps de lleure ha fet que les Corporacions Locals, dins les competències que la llei els atorga, intentin de buscar les fórmules més rendibles des de tots els aspectes, per tal de poder presentar una oferta accesible a tota la població. Tot i aixó, hi ha grans nuclis de població, sobretot rurals, que necessiten un nou enfocament de la seva organització. L’única alternativa vàlida que la legislació ofereix a aquests municipis és la creació de Mancomunitats de serveis, amb el consegüent repartiment entre les diverses Corporacions de les despeses que això comporti. 

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1985