La investigació en l’educació física espanyola: un índex per al futur

Juan-Miguel Fernández-Balboa

Idioma de l’original

Citació

Fernández-Balboa, J. M. (1997). Investigation in Spanish physical education: and index for the future. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 100-106.

347Visites

Resum

A les portes del segle XXI cal plantejar-se les nostres perspectives professionals, i una d’aquestes perspectives es relaciona amb el camp de la investigació. Aquest article té per objecte proporcionar un marc conceptual per a la investigació en l’educació física espanyola. Les qüestions que aquest marc conceptual planteja són les següents: a) quin significat té el coneixement en relació a la «realitat», b) quins són els propòsits de la investigació, c) quins mètodes d’investigació són els més apropiats, d) quins temes han d’ésser investigats, e) a quins contextos es pot s’ha d’investigar, f) a qui i amb qui podem investigar, g) quins mitjans són necessaris per a investigar, h) quins aspectes polítics i ideològics intervenen en la investigació, i j) de quina manera pot la investigació incidir en la pràctica professional.

Paraules clau: educació física, educación física, Espanya, investigació, metodología.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997